කඳු මුදුන් වල පයිනස් හිටවලා. ටර්පන්ටයින් හිටවලා. ගහ උස යන තරමට මුදුන් මුල යටට ගිහින්!

Updated: Sep 30, 2018


කඳු මුදුන් වල පයිනස් හිටවලා. ටර්පන්ටයින් හිටවලා. ගහ උස යන තරමට මුදුන් මුල යටට ගිහින්... පොළවෙ වතුර ඔක්කොම උරාගෙන...උල්පත් හිඳිලා. කැලේ, ඉදිගොව්වො කාලා වගේ එහෙන් මෙහෙන් කපල, හිතුමතේට ගෙවල් හදල; කන්දෙ කැලේ ඉස්සර හිටපු වල් ඌරො, රිළව්ව, වඳුරො රංචු පිටින් දැන් ගමට ඇවිත්. කුරුම්බැට්ටියක්, පේර ගටයක්, අන්නසි ගෙඩියක්, කෙහෙල් කැණක් තියාගන්න බෑ. උනුත් සත්තු... උනුත් ජීවත් වෙන්න ඕනා. ඒත් කැලේ හදනවයි කියලා ඔය හදලා තියෙන්නෙ කැළයක් ද නැත්තම් නිකන් ගස් ගොඩක් ද? කෝ ජෛව විවිධත්වය? කෝ ජෛව පද්ධති සේවාවන් ? කෝ දැන් සෝදා පාළුව නතර වුණාද ?

කඳු මුදුන් වගාව සඳහා එළි පෙහෙළි කිරීම නවත්වමු. හිතුමතේට තමන්ගේ වාසියට ගස් කපනඑක නවත්වමු, විදේශීය ශාඛ වෙනුවට සියලුම කඳු මුදුන් දේශීය තුරුලතා වලින් පිරි ස්වභාවික වනාන්තර බවට පත් කරමු. අපේ ජල උල්පත් රැකගමු. වියළී ගිය දිය ඇළි වලට පණ දෙමු.

එන්න... අපි රට හදමු..'උදාර ශ්‍රී ලංකා' සමග 2020 න් ඔබ්බට වඩා හොද ශ්‍රී ලංකාවක්.

Team #bettersrilanka All rights reserved by www.bettersrilanka.org